Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 094 388 0086 hoặc info@lildanpet.vn
Gói dịch vụ Spa & Grooming
DÀNH CHO CÚN
Dưới 3kg
- Gói SPA: 170.000 VND
- Gói GROOMING: 360.000 VND
Từ 3.1 - 5kg
- Gói SPA: 200.000 VND
- Gói GROOMING: 390.000 VND
Từ 5.1 - 7kg
- Gói SPA: 230.000 VND
- Gói GROOMING: 420.000 VND
Từ 7.1 - 10kg
- Gói SPA: 280.000 VND
- Gói GROOMING: 470.000 VND
Từ 10.1 - 15kg
- Gói SPA: 330.000 VND
- Gói GROOMING: 520.000 VND
Từ 15.1 - 20kg
- Gói SPA: 380.000 VND
- Gói GROOMING: 620.000 VND
Từ 20.1 - 30kg
- Gói SPA: 480.000 VND
- Gói GROOMING: 720.000 VND
Từ 30.1 - 40kg
- Gói SPA: 580.000 VND
- Gói GROOMING: 820.000 VND
Trên 40.1kg
- Gói SPA: 680.000 VND
- Gói GROOMING: 920.000 VND
MÈO LÔNG NGẮN
Dưới 4kg
- Gói SPA: 180.000 VND
- Gói GROOMING: 320.000 VND
Từ 4.1 - 6kg
- Gói SPA: 230.000 VND
- Gói GROOMING: 420.000 VND
Từ 6.1 - 8kg
- Gói SPA: 330.000 VND
- Gói GROOMING: 520.000 VND
Trên 8kg
- Gói SPA: 430.000 VND
- Gói GROOMING: 620.000 VND
MÈO LÔNG DÀI
Dưới 4kg
- Gói SPA: 220.000 VND
- Gói GROOMING: 350.000 VND
Từ 4.1 - 6kg
- Gói SPA: 270.000 VND
- Gói GROOMING: 450.000 VND
Từ 6.1 - 8kg
- Gói SPA: 370.000 VND
- Gói GROOMING: 550.000 VND
Trên 8kg
- Gói SPA: 470.000 VND
- Gói GROOMING: 650.000 VND
PHỤ THU SAU 17:00 (+10%)
Dịch vụ khác
DỊCH VỤ ĐƠN LẺ
Cắt móng
- Dưới 10kg: 40.000 VND
- Từ 10.1 - 20kg: 60.000 VND
- Trên 20.1kg: 100.000 VND
Vệ sinh tai
- Dưới 10kg: 60.000 VND
- Từ 10.1 - 20kg: 100.000 VND
- Trên 20.1kg: 150.000 VND
Vắt tuyến hôi (bao gồm cạo lông hậu môn)
- Dưới 10kg: 40.000 VND
- Từ 10.1 - 20kg: 60.000 VND
- Trên 20.1kg: 100.000 VND
Cạo lông lòng bàn chân
- Dưới 10kg: 40.000 VND
- Từ 10.1 - 20kg: 60.000 VND
- Trên 20.1kg: 100.000 VND
Cắt viền bàn chân
- Dưới 10kg: 40.000 VND
- Từ 10.1 - 20kg: 60.000 VND
- Trên 20.1kg: 100.000 VND
Cạo lông nguyên bàn chân (cạo vớ chân)
- Dưới 10kg: 60.000 VND
- Từ 10.1 - 20kg: 80.000 VND
- Trên 20.1kg: 120.000 VND
Cạo toàn thân
- Dưới 10kg: 100.000 VND
- Từ 10.1 - 20kg: 150.000 VND
- Trên 20.1kg: 210.000 VND
Cạo lông mặt
- Dưới 10kg: 80.000 VND
- Từ 10.1 - 20kg: 120.000 VND
- CHÓ LỚN: 180.000 VND
Cắt tỉa lông mặt
- Dưới 10kg: 100.000 VND
- Từ 10.1 - 20kg: 150.000 VND
- Trên 20.1kg: 200.000 VND
Cắt tỉa theo bộ phận
- Dưới 10kg: 60.000 VND
- Từ 10.1 - 20kg: 100.000 VND
- Trên 20.1kg: 150.000 VND
Vệ sinh răng lần đầu (bao gồm bộ bàn chải)
- Dưới 10kg: 150.000 VND
- Từ 10.1 - 20kg: 200.000 VND
- Trên 20.1kg: 250.000 VND
Vệ sinh răng (từ lần thứ 2 trở đi)
- Dưới 10kg: 40.000 VND
- Từ 10.1 - 20kg: 60.000 VND
- Trên 20.1kg: 100.000 VND
Dưỡng ẩm đệm thịt
- Dưới 10kg: 20.000 VND
- Từ 10.1 - 20kg: 40.000 VND
- Trên 20.1kg: 60.000 VND
GỠ BÚI LÔNG
Level 1 (rối một phần lông cơ thể)
+80.000 VND
Level 2 (rối một phần cơ thể)
+150.000 VND
Level 3 (rối toàn thân)
+250.000 VND
SET 04 DỊCH VỤ ĐƠN LẺ
Dưới 10kg
150.000 VND
Từ 10.1 - 20kg
250.000 VND
Trên 20.1kg
300.000 VND
Chọn các dịch vụ trong gói:
01. Cắt móng
02. Vệ sinh tai
03. Vắt tuyến hôi
04. Cạo lông lòng bàn chân
05. Cắt viền bàn chân / Cạo vớ chân
06. Dưỡng ẩm đệm thịt
Hình ảnh

Giỏ hàng

Đặt hẹn