LILDAN xin chào, gọi ngay: 094 388 0086 hoặc info@lildanpet.vn
Thứ 6 zui zẻ
Giảm 30%
Tích điểm
Gói dịch vụ Spa và Groom
Dành cho cún Gói Spa Gói Grooming
Dưới 3kg 170k 360k
Từ 3.1-5kg 200k 390k
Từ 5.1-7kg 230k 420k
Từ 7.1-10kg 280k 470k
Từ 10.1-15kg 330k 520k
Từ 15.1-20kg 380k 620k
Từ 20.1-30kg 480k 720k
Từ 30.1-40kg 580k 820k
Trên 40kg 680k 920k
Mèo lông ngắn Gói Spa Gói Grooming
Dưới 4kg 180k 320k
Từ 4.1-6kg 230k 420k
Từ 6.1-8kg 330k 520k
Trêm 8kg 430k 620k
Mèo lông dài Gói Spa Gói Grooming
Dưới 4kg 220k 350k
Từ 4.1-6kg 270k 450k
Từ 6.1-8kg 370k 550k
Trêm 8kg 470k 680k
Phụ thu sau 17:00 +10% +10%
Dịch vụ khác
Dịch vụ lẻ Dưới 10kg Từ 10.1-20kg Trên 20.1kg
Cắt móng 40k 60k 100k
Vệ sinh tai 60k 100k 150k
Vắt tuyến hôi (bao gồm cạo lông hậu môn) 40k 60k 100k
Cạo lông lòng bàn chân 40k 60k 100k
Cạo viền bàn chân 40k 60k 100k
Cạo lông nguyên bàn chân (vớ chân) 60k 80k 120k
Cạo toàn thân 100k 150k 210k
Cạo lông mặt 80k 120k 180k
Cắt tỉa lông mặt 100k 150k 200k
Cắt tỉa theo bộ phận 60k 100k 150k
Cắt tỉa tạo hình trái tim 50k 70k 90k
Vệ sinh răng lần đầu (tặng bộ bàn chải) 150k 200k 250k
Vệ sinh răng (từ lần thứ 2) 40k 60k 100k
Dưỡng ẩm đệm thịt 20k 40k 60k
Sữa tắm nấm/ viêm da 50k 100k 150k
Nhuộm Dưới 10kg Từ 10.1-20kg Trên 20.1kg
02 tai và đuôi 250k 300k 350k
04 chân 250k 300k 350k
Gỡ búi lông
Level 1 (rối một phần lông) 80k
Level 2 (rối một phần cơ thể) 150k
Level 3 (rối toàn thân) 250k
Set 04 dịch vụ lẻ
Dưới 10kg 150k
Từ 10.1-20kg 250k
Trên 20.1kg 300k

Chọn các dịch vụ trong gói
01. Cắt móng
02. Vệ sinh tai
03. Vắt tuyến hôi
04. Cạo lông lòng bàn chân
05. Cắt viền bàn chân/ Cạo vớ chân
06. Dưỡng ẩm đệm thịt

Hình ảnh

Giỏ hàng

Đặt hẹn