LILDAN xin chào, gọi ngay: 094 388 0086 hoặc info@lildanpet.vn

Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

LILDAN (LD) liên kết với Sapo Express để tiến hành thực hiện vận đơn, chuyển giao đến với khách hàng; theo đúng các Điều khoản sử dụng ("ĐKSDDV") của Dịch vụ Sapo Express như sau:

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. “ĐKSDDV” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện chung và bất kỳ phụ lục nào của ĐKSDDV này và tất cả các sửa đổi, điều chỉnh, hoặc bổ sung của ĐKSDDV này bởi Sapo tại từng thời điểm;

2. “Sapo” có nghĩa là Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sapo, Giấy Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0103243195

3. “Sapo Express” là giải pháp tối ưu vận hành và chi phí chuyển phát do Sapo cung cấp, có chức năng đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ vận chuyển của LD, Dịch vụ này sau đó được chuyển cho Đối tác đã đăng ký và có khả năng thực hiện việc điều phối và cung cấp theo yêu cầu của LD.

4.  “Tài Khoản” có nghĩa là một tài khoản trực tuyến mà Khách hàng mở trên một nền tảng công nghệ của Sapo, để sử dụng Dịch vụ Sapo Express;

5.  “Ngày Làm Việc” có nghĩa là bất kỳ ngày nào không phải ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày mà các ngân hàng thương mại tại Việt Nam được quyền hoặc buộc phải đóng cửa phục vụ theo yêu cầu của pháp luật;

6.  “Khách hàng” có nghĩa là các khách hàng hoặc người được LD ủy quyền sử dụng tài khoản sử dụng dịch vụ Sapo Express.

7.  “Phí Sử dụng Dịch vụ” (SDDV) có nghĩa là phí bằng Đồng Việt Nam, đã bao gồm thuế GTGT mà Khách hàng phải trả cho việc sử dụng các Dịch vụ được quy định trong ĐKSDDV này. Phí SDDV này có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào chính sách giá cước của Sapo và Đối tác có liên quan khi áp dụng.

8.  “Dịch Vụ Sapo Express” có nghĩa là dịch vụ bưu chính chuyển phát và/ hoặc dịch vụ phát hàng thu tiền và/ hoặc Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa và/ hoặc các dịch vụ cộng thêm khác thông qua nền tảng công nghệ của Sapo, bao gồm nền tảng web và các ứng dụng trên hệ điều hành iOS và Android, nền tảng hệ thống công nghệ được tích hợp và kết nối giữa Sapo và LD thông qua Sapo Express;

9.  “Đối tác vận chuyển” (ĐTVC) là các bên thứ ba độc lập đã đăng ký là đối tác cung cấp các dịch vụ dưới đây cho LD sử dụng Sapo Express:

 • Dịch vụ bưu chính chuyển phát;
 • Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD);
 • Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa;
 • Các dịch vụ cộng thêm khác.

10.  “Nhân Viên Chuyển Phát” là nhân viên của Đối tác có trách nhiệm nhận, vận chuyển, và giao gói hàng của Khách hàng.

11.  “VNĐ” có nghĩa là đồng tiền hợp pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

II. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ     

 1. Quy định hàng hóa

Tất cả hàng hóa vận chuyển qua Sapo Express đều phải cam kết tuân thủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam và quy định riêng của từng Đối tác. Với các hàng hóa thuộc danh mục cấm theo quy định của Pháp luật Việt Nam và quy định của từng Đối tác mà Sapo Express hợp tác, Sapo sẽ không chịu trách nhiệm nếu hàng hóa bị thu giữ, tiêu hủy. Khách hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù cho Sapo/ Đối tác và trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam khi gửi hàng vi phạm Chính sách và Điều khoản sử dụng này và Pháp luật Việt Nam.

Xem chi tiết: https://support.sapo.vn/quy-dinh-ve-cac-loai-hang-hoa

2. Quy định/ Chính sách theo các hãng vận chuyển

Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của các đơn vị vận chuyển thông qua Sapo Express cần phải đọc và tuân thủ các quy định/ chính sách riêng của hãng vận chuyển đó.

 • Snappy Express
 • GHN Express
 • Ninja Van
 • BEST Express
 • J&T Express
 • Nhất Tín Express

3. Thông tin các ĐVVC:

3.1 Hãng vận chuyển Snappy Express

 • Giới hạn khối lượng, thể tích: Khối lượng dưới 5kg, kích thước mỗi chiều không quá 40cm
 • Khối lượng quy đổi = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 5000 (gram)
 • Phạm vi phục vụ: Lấy/giao hàng nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh và Liên tỉnh Hà Nội - Hồ Chí Minh
 • Thời gian lấy và giao hàng: (Lưu ý: Snappy Express không lấy/giao hàng vào Chủ Nhật)
 • Bảng giá
 • Dịch vụ đi kèm
  - Thu hộ COD: Miễn phí, tối đa 50,000,000 (Năm mươi triệu) đồng.
  - Khai giá: Tối đa 10,000,000 đồng. Phí khai giá được tính như sau:
  +> Giá trị khai giá dưới hoặc bằng 2,000,000 đồng: Miễn phí 
  +> Giá trị khai giá từ trên 2,000,000 đồng: 1,1%*giá trị khai giá
  Hàng hoá được khai giá cần có hoá đơn hợp lệ (hoá đơn GTGT)
 • Giao lại
  - Giao lại miễn phí, tối đa 3 lần 
  - Đơn hàng được lưu kho tối đa 5 ngày kể từ lần giao hàng đầu tiên 
 • Hoàn hàng
  Nội tỉnh: 3 – 5 ngày làm việc
  Liên tỉnh: 7 – 12 ngày làm việc
 • Giao hàng một phần (chỉ hỗ trợ đối với mặt hàng thời trang)
  - Nội tỉnh: Miễn phí 
  - Liên tỉnh: 50% cước phí chiều đi 

3.2 Hãng vận chuyển GHN Express

 • Giới hạn khối lượng, thể tích:
  - Gửi hàng tại điểm: 50kg, kích thước 100x100x100 (cm)
  - Nhân viên đến lấy hàng: 30kg, kích thước Dài 50 (cm) x Rộng 30 (cm) x Cao 50 (cm)
 • Phạm vi phục vụ: Lấy và giao hàng toàn quốc
 • Thời gian lấy hàng: 
  - Đơn hàng tạo trước 16h: GHN lấy trong ngày (8h - 18h)
  - Đơn hàng tạo sau 16h: GHN lấy trong ngày hôm sau
 • Lưu ý: GHN Express không lấy/giao hàng vào Chủ Nhật
 • Bảng giá:
 • Dịch vụ cộng thêm:
  - Thu hộ COD: Miễn phí, tối đa 50,000,000 (Năm mươi triệu) đồng.
  - Khai giá: Tối đa 5,000,000đ. Phí khai giá được tính như sau:
  +> Giá trị khai giá dưới 1,000,000đ: Miễn phí
  +> Giá trị khai giá từ 1,000,000đ - 5,000,000đ: 0,5% giá trị khai giá
  - Hoàn hàng: Miễn phí
  - Giao lại:
  + TH người nhận không nghe máy hoặc hẹn giao lại: Giao lại tối đa 3 lần; miễn phí giao lại 2 lần đầu, lần thứ 3 tính phí 11,000đ
  + TH người nhận từ chối ngay lần giao đầu tiên hoặc sai SĐT/địa chỉ giao hàng thì đơn sẽ được giao lại tối đa 1 lần và cước phí giao lại 11,000đ
  - Giao trả 1 phần (chỉ áp dụng đối với mặt hàng thời trang): Nội tỉnh - 5.000đ; Nội vùng và liên vùng - 50% cước phí chiều đi

3.2 Hãng vận chuyển Ninja Van:

 • Giới hạn khối lượng, thể tích: Khối lượng dưới 15kg, tổng kích thước 3 chiều dưới 150cm
 • Khối lượng quy đổi = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 6000 (gram)
 • Phạm vi phục vụ: Lấy và giao hàng toàn quốc
 • Thời gian lấy và giao hàng:
  - Đơn hàng tạo trước 16h: Ninja Van lấy trong ngày (8h - 18h)
  - Đơn hàng tạo sau 16h: Ninja Van lấy trong ngày hôm sau
 • Lưu ý: NJV không lấy/ giao hàng vào Chủ Nhật
 • Bảng giá:
 • Dịch vụ cộng thêm:
  - Thu hộ COD: Miễn phí, tối đa 20,000,000 (Hai mươi triệu) đồng.
  - Khai giá: Tối đa 20,000,000 đồng. Phí khai giá được tính như sau:
  +> Giá trị khai giá dưới 3,000,000: Miễn phí
  +> Giá trị khai giá từ 3,000,000 - 10,000,000: 0,5% giá trị khai giá * 1,1 (Tính thêm Thuế Giá Trị Gia Tăng) 
  +> Giá trị khai giá từ 10,000,000 - 20,000,000: 1% giá trị khai giá * 1,1 (Tính thêm Thuế Giá Trị Gia Tăng)
  - Hoàn hàng: 12,000/đơn hàng
  - Giao lại: Tối đa 3 lần

3.3 Hãng vận chuyển BEST Express:

 • Giới hạn khối lượng, thể tích: Khối lượng dưới 80kg, kích thước tối đa 150cm x 80cm x 80cm
 • Khối lượng quy đổi = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 6000 (gram)
 • Phạm vi phục vụ: Lấy và giao hàng toàn quốc
 • Thời gian lấy hàng:
  a. Đối với đơn hàng thuộc nội thành hoặc trung tâm tỉnh
  - Các đơn hàng được tạo từ 0h00 đến trước 15h00: lấy trong ngày
  - Các đơn hàng tạo sau 15h00 sẽ được lấy trong ngày hôm sau.
  b. Đối với đơn hàng thuộc ngoại thành hoặc huyện, xã
  - Các đơn hàng được tạo từ 0h00 đến trước 12h00: lấy trong ngày
  - Các đơn hàng tạo sau 12h00 sẽ được lấy trong ngày hôm sau.
  Lưu ý: Thời gian được tính theo ngày làm việc, không tính chủ nhật và ngày lễ
 • Thời gian giao hàng:
  Tuyến giao Ngày
  Nội tỉnh Nội thành 0 - 1 ngày
  Nội tỉnh huyện xã 1 - 2 ngày
  Nội miền 1 - 3 ngày
  Liên miền 3 - 4 ngày

  Lưu ý:  Đối với khu vực vùng sâu vùng xa, đảo sẽ được cộng thêm 2-5 ngày

 • Bảng giá:
 • Dịch vụ cộng thêm:
  Thu hộ: Tối đa 5,000,000 VND
  - COD <= 3.000.000 VND: Miễn phí phí thu hộ (Phí thu hộ bao gồm cả việc chuyển khoản)
  - COD > 3.000.000 VND: Phí thu hộ là 0.5% COD
  Bảo hiểm hàng hóa: Tối đa 5,000,000 VND
  Giá trị đóng bảo hiểm <= 3.000.000 VND: Miễn phí phí bảo hiểm
  Giá trị đóng bảo hiểm > 3.000.000 VND: Phí bảo hiểm hàng hóa là 0.5% GTBH
 • Giao lại: Miễn phí, giao lại tối đa 3 lần 
 • Hoàn hàng: Miễn phí

3.4 Hãng vận chuyển J&T Express:

 • Giới hạn khối lượng và thể tích: Đơn hàng có chiều dài không vượt quá 140cm và không nặng quá 70kg.
 • Khối lượng quy đổi: = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 6000 (gram)
 • Phạm vi phục vụ: Lấy và giao hàng toàn quốc.
 • Thời gian lấy và giao hàng:
  - Đơn hàng tạo từ 00h00 tới 16h00: Lấy hàng trong ngày.
  - Đơn hàng được tạo từ sau 16h00: Được lấy trong ngày hôm sau.
 • Lưu ý: J&T không lấy và giao hàng vào chủ nhật.
 • Bảng giá:
 • Chú thích:
  - Nội miền: Miền Bắc <-> Miền Bắc, Miền Trung <-> Miền Trung, Miền Nam <-> Miền Nam
  - Cận miền: Miền Bắc <-> Miền Trung,Miền Nam <-> Miền Trung  
  - Liên miền: Miền Bắc <-> Miền Nam
  - Liên miền đặc biệt:  Hồ Chí Minh – Hà Nội – Đà Nẵng
 • Khối lượng quy đổi: = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 6000 (gram). Phí ship được tính giữa trên khối lượng quy đổi từ kích thước, so với cân nặng thực tế, số nào lớn hơn thì sẽ được dùng làm khối lượng tính phí.
 • Thời gian giao hàng:
 • Dịch vụ cộng thêm:
  - Thu hộ COD: Miễn phí, tối đa 30,000,000 (ba mươi triệu) đồng
  - Khai giá: Tối đa 30,000,000 đồng. Phí khai giá được tính như sau: 
  +> Dưới 2,000,000 : Miễn phí 
  +> Từ 2,000,000 – 30,000,000 : 0,55% giá trị khai giá 
  - Giao lại: Tối đa 3 lần; quá 24h kể từ lúc cập nhật trạng thái Chờ hoàn, nếu shop không có yêu cầu giao lại thì đơn hàng sẽ tự động hoàn 
  - Hoàn hàng: Miễn phí

3.5 Hãng vận chuyển Nhất Tín Express:

 • Giới hạn khối lượng, thể tích: Khối lượng dưới 25kg, kích thước tối thiểu là 15 x 10 (cm)
 • Khối lượng quy đổi = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 5000 (gram)
 • Phạm vi phục vụ: Lấy hàng & Giao hàng toàn bộ Hà Nội và Hồ Chí Minh
 • Thời gian lấy và giao hàng: (Lưu ý: Nhất Tín Express không lấy/giao hàng vào Chủ Nhật)
 • Bảng giá
 • Dịch vụ đi kèm 
  • Miễn phí thu hộ, tối đa 20,000,000 (hai mươi triệu) đồng 
  • Miễn phí giao lại, tối đa 3 lần 
  • Lưu kho tối đa 7 ngày kể từ ngày giao đầu tiên
  • Miễn phí hoàn hàng 
  • Khai giá: 
   - Miễn phí khai giá đến 3,000,0000đ 
   - Từ 3,000,001 - 20,000,0000đ: 0,5% x giá trị khai giá (tối thiểu 25,000đ/đơn hàng)

 

III. CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN

*** Khai báo thông tin hàng hóa

Khách hàng cần điền chính xác thông tin về gói hàng, bao gồm:

 • Thông tin người nhận/người gửi: Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hợp lệ;
 • Nội dung gói hàng: Nội dung hàng hóa, số lượng, số tiền thu hộ;
 • Các dịch vụ gia tăng kèm theo (nếu có): cho phép đồng kiểm, mua bảo hiểm hàng hóa, v.v… Nếu không có thông tin kèm theo, Sapo Express sẽ mặc định hiểu rằng Khách hàng không sử dụng các dịch vụ gia tăng này.

Các thông tin này là cơ sở để Sapo Express tính Phí SDDV dựa trên bảng giá và hệ thống tính giá của Đối tác khi khởi tạo đơn hàng.

IV.  QUY ĐỊNH CHUYỂN TIỀN THU HỘ

Bằng việc đồng ý với Chính sách và điều khoản sử dụng dịch vụ này, LD đồng ý ủy quyền cho Sapo thực hiện thu hộ tiền COD của mình.

Sapo đồng ý chi trả tiền COD sau khi thu được cho LD theo đúng quy định trong Chính sách và điều khoản sử dụng.

Sapo có trách nhiệm trừ tiền COD và các khoản chi phí Khách hàng phải trả vào email đăng ký nhận đối soát của LD vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần

V. QUY ĐỊNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

Sapo Express tiếp nhận khiếu nại qua các kênh sau:

- Tổng đài của Sapo: 1900 6750 (Từ 8h00 – 22h00, từ Thứ 2 đến Chủ nhật)

- Hệ thống ticket:

 • Trong vòng tối đa 08 giờ làm việc kể từ thời điểm nhân viên xử lý khiếu nại nhận được đơn khiếu nại từ LD, nhân viên xử lý khiếu nại sẽ thông báo cho khách hàng về việc đơn khiếu nại đã được tiếp nhận và đang chờ xử lý hoặc cần được bổ sung/sửa đổi thông tin (nếu cần thiết). Khi các thông tin của đơn khiếu nại đã được cung cấp đầy đủ và chính xác, nhân viên khiếu nại sẽ thông báo cho Khách hàng thời gian ước tính để xử lý khiếu nại và cách thức xử lý khiếu nại theo đúng quy định của Sapo và của Đối tác. Khách hàng sẽ được cập nhật trong suốt quá trình các bước xử lý khiếu nại (nếu có) và kết quả của việc xử lý khiếu nại khi việc xử lý khiếu nại hoàn tất.
 • Tất cả khiếu nại sẽ được xử lý không quá 15 ngày làm việc kể từ khi khiếu nại được tiếp nhận. Đối với trường hợp phức tạp, thời gian tối đa giải quyết khiếu nại là không quá 02 (hai) tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại theo quy định pháp luật.

Lưu ý: trong trường hợp có khiếu nại xảy ra, Khách hàng phải có trách nhiệm hỗ trợ nhân viên xử lý khiếu nại trong quá trình xác minh thông tin bằng cách cung cấp thông tin trung thực, chính xác khi nhân viên xử lý khiếu nại liên hệ. Trong trường hợp nhân viên xử lý khiếu nại không thể liên hệ với Khách hàng để xác minh thông tin về khiếu nại hoặc Khách hàng có chủ định cung cấp thông tin không chính xác, nhân viên xử lý khiếu nại có quyền kết thúc khiếu nại và không giải thích gì thêm.

VI. QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Sapo Express và ĐTVC sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho LD nếu Hàng hóa bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình cung ứng Dịch vụ gây ra do lỗi của Sapo Express hoặc lỗi từ ĐTVC. Trách nhiệm của Sapo Express và ĐTVC chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Hàng hóa. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.

Giỏ hàng

Đặt hẹn